Od ośmiu lat nasz Kościół, w ramach swojej duszpasterskiej misji, organizuje polskie nabożeństwa dla ewangelików mieszkających i przebywających w Irlandii. Z relacji osób, które są zaangażowane w duszpasterstwo od samego początku wynika, że z tej duszpasterskiej inicjatywy skorzystało około 60 osób. Dostrzegamy ogromną wartość organizowania polskich nabożeństw w Irlandii i dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to duszpasterstwo. Wiemy, że w wielu naszych parafiach są osoby, które na stałe lub czasowo przebywają w Irlandii, ale do tej pory nie uczestniczyły w polskich nabożeństwach w Dublinie.

Siostry i Bracia! Tą drogą zwracamy się do Was z prośbą o rozpowszechnienie informacji o możliwości korzystania z tej formy duszpasterskiego wsparcia dla naszych rodaków i współwyznawców mieszkających w Irlandii. W ciągu roku odbywa się 10 nabożeństw (styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień) zawsze w trzecią niedzielę miesiąca o godzinie 17.00, z wyjątkiem grudnia, kiedy to nabożeństwo odbywa się w pierwszą niedzielę. W trakcie nabożeństw  organizowane są zajęcia dla dzieci (Szkółki Niedzielne) a po każdym nabożeństwie jego uczestnicy spotykają się przy kawie na wspólnych rozmowach. Nabożeństwa prowadzone są przez różnych duchownych z naszego Kościoła i każde połączone jest ze Spowiedzią i sakramentem Komunii Świętej, a odbywają się w St. Finians Church 24 Adelaide Road Dublin 2.

Jeśli znane są Wam osoby, którym można zaproponować udział w naszych nabożeństwach, prosimy o przekazanie im powyższych informacji i zachęcenie ich do brania w nich udziału (ogłoszenia parafialne, strony internetowe). W niedługim czasie powstanie nowa strona Duszpasterstwa pod adresem www.dublin.luteranie.pl, gdzie będą znajdować się wszystkie aktualne informacje. W miarę możliwości (wyrażenia zgody zainteresowanych) prosimy o podanie nam bezpośredniego kontaktu do osób, które możemy zapraszać na każde nabożeństwo wysyłając do nich bezpośrednie zaproszenie drogą mailową. Informacje zwrotną prosimy przesyłać drogą mailową do Duszpasterza koordynatora ks. Wojciecha Froehlicha na adres wojciech.froehlich@luteranie.pl lub dublin@luteranie.pl

Bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę i życzymy Błogosławionego Adwentu!

Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska
Rzecznik Kościoła
Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP