W sobotę, 19 stycznia o godzinie 17.00 w marklowickim kościele ewangelickim zebrała się nieliczna grupa ewangelików i katolików, by wspólnie przeżywać ekumeniczne nabożeństwo, odbywające się w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pomimo iż w kościele wiało pustkami, nabożeństwo było uroczyste, a zebrani uczestnicy przeżyli podniosłą chwilę wspólnego śpiewania kolęd i słuchania słowa Bożego. Liturgię wg obrzędu ewangelickiego odprawił opiekun filiału ksiądz Janusz Sikora, zaś teksty biblijne odczytał od ołtarza zaproszony proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Pogwizdowie ksiądz Karol Mozor, który również wygłosił homilię (kazanie). Podstawą rozważania był fragment z Ewangelii Mateusza 18,1-7, w którym uczniowie przyszli do Jezusa i zapytali „Kto zatem jest największy w Królestwie Niebios?” Kaznodzieja uświadomił słuchaczom, że nie ma większych i mniejszych, ponieważ przed Panem, Bogiem, wszyscy jesteśmy równi.

Wyjątkowości temu nabożeństwu nadały również pieśni zaśpiewane przez chór Parafii rzymskokatolickiej w Pogwizdowie i lokalny zespół muzyczny oraz wspólne zmówienie intencji modlitewnych.

Obyśmy nie tylko od święta, czy raz w roku podczas Tygodnia Modlitwy pamiętali, że pomimo różnic przed Bogiem jesteśmy równi.

Uczestnik

Kazanie Proboszcza Karola Mozora dostępne jest tutaj.
Zdjęcia z nabożeństwa można zobaczyć tutaj.